Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

På foreningens generalforsamling er det medlemmerne, dvs boligafdelingerne, som er stemmeberettigede. Den enkelte boligafdeling har et nærmere fastsat antal stemmer fordelt i forhold til, hvor mange lejemål, der er i den enkelte afdeling. Den præcise stemmefordeling fremgår af foreningens vedtægter. Disse stemmer bliver på generalforsamlingen repræsenteret efter anvisning fra de enkelte boligafdelingers (medlemmers) afdelingsbestyrelser.

Alle beboere i de afdelinger, som er medlem af foreningen, har ret til at indgive forslag til generalforsamlingen og ret til at deltage i generalforsamlingen, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Hvis man som beboer vil have indflydelse på de beslutninger, som træffes på antenneforeningens generalforsamling, og mulighed for at repræsentere sin boligafdeling med stemmeret, må man møde op til de afdelingsmøder, som afholdes i de enkelte boligafdelinger, hvor antenneforeningens forhold diskuteres og besluttes.