Til alle afdelingsbestyrelser
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten den 31.maj kl 19:00 i Beboerlokalet, Holbækvej 44b, kld.

Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den 31 Maj 2022

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

Indkaldelse GF 2022

Bestyrelsens beretning august 2021-maj 2022

Årsregnskab Trekanten 2021

Forslag til budget 2023