Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den 30.maj 2017.

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

Årsrapport 2016
Vedtægter pr. 28.05.14
Opsigelse af YouSee
Indkaldelse GF 2017
Fremtiden for antenneforeningen og for beboerne
Forslag til budget 2018
Bilagsliste GF 2017
Bestyrelsens beretning maj 2016 – maj 2017
Acontoopgørelse2016