Til alle afdelingsbestyrelser
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten tirsdag den 20.oktober kl 19:00 i Beboerlokalet, Holbækvej 44b, kld.
 
Årets generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten har været udskudt pga corona-situationen. Nu har vi fundet en mere sikker måde at afvikle den på og samtidig har bestyrelsen et forslag, som vi gerne vil have generalforsamlingen til at tage stilling til.
Derfor bliver der nu indkaldt til generalforsamling tirsdag den 20.oktober i beboerlokalet, Holbækvej 44b, kælderen.
 
Bestyrelsen opfordrer alle de deltagende afdelingsbestyrelser til kun at sende en enkelt repræsentant. Hver bestyrelse vil selvfølgelig stadig have det antal stemmer, som deres beboertal berettiger til.
 
Samtidig er den frie adgang for medlemsafdelingernes beboere til generalforsamlingen dette år blevet suspenderet. Det er altså udelukkende repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, der har adgang til generalforsamlingen. Udover selvfølgelig den nuværende bestyrelse og nødvendige gæster, der også holdes på et minimum.
 
Hvis der er beboere, der ønsker at opstille som medlem eller suppleant til bestyrelsen eller som intern revisor for foreningen, så kan de aflevere en fuldmagt til jer, som jeres repræsentant kan tage med til generalforsamlingen. Dette vil også blive skrevet på opslag i alle opgange.

 

Vedlagt er:
Ant3 Referat GNS 2020
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
20.september 2020