Til alle afdelingsbestyrelser
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten tirsdag den 24.August kl 19:00 i Beboerlokalet, Holbækvej 44b, kld.
 
Årets generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten har igen været udskudt pga corona-situationen.

Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den 24 august 2021

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

 

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling 2021

Bestyrelsens beretning oktober 2020-august 2021

Årsregnskab Trekanten 2020 -1

Forslag Budget 2022

Forslag fra bestyrelsen om afholdelse af udgifter til service ud over servicekontrakt

Forslag til Antenneforeningen 2021