Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den 29.maj 2018.

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

Indkaldelse GF Anttre 2018
Bilagsliste GF 2018
Bestyrelsens beretning maj17-maj18
Årsrapport 2017
Aconto opgørelser 2017
Arbejdsgruppens beretning
Forslag om opløsning af Antenneforeningen Trekanten
Forslag til administrationsaftale med DKTV
Præsentation af administrationsaftale Anttre-DKTV
Forslag til budget for 2019
Forslag til opsigelse af revisionsaftale
Vedtaegter pr. 28.05.14
Indkommet forslag. Hanne Seybold