Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Maj 2019 – Maj 2020

 

Formand: Ingrid Klemmensen  
Næstformand: Anders Larsen  
Kasserer: Dorte Stricker  
Medlem: Per Roslundh  
  Carsten Lund  
Suppleanter: Ole Jensen  
     

Kontakt

E-mail: bestyrelsen@anttre.dk
Vagttelefon: 29 67 31 30
Postadresse: Antenneforeningen Trekanten
  Parkvænget 15, kld.
  4000 Roskilde