Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Maj 2017 – Maj 2018

 

Formand: Ingrid Klemmensen
Næstformand: Anders Larsen
Kasserer: Ole Baggesen
Medlem: Per Roslundh
Carsten Lund
Suppleanter: Ove Dyrkilde
Ole Jensen

Kontakt

E-mail: bestyrelsen@anttre.dk
Vagttelefon: 29 67 31 30
Postadresse: Antenneforeningen Trekanten
Parkvænget 15, kld.
4000 Roskilde