Bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Oktober 2020(grundet corona blev generalforsamlig først holdt i oktober) – Maj 2021

 

Formand: Ingrid Klemmensen  
Næstformand: Anders Larsen  
Kasserer: Dorte Stricker  
Medlem: Jens Gravgaard  
  Carsten Lund  
Suppleanter: Per Roslundh  
     

Kontakt

E-mail: bestyrelsen@anttre.dk
Vagttelefon: 29 67 31 30
Postadresse: Antenneforeningen Trekanten
  Parkvænget 15, kld.
  4000 Roskilde