Foreningen er stiftet af boligafdelinger i Boligselskabet Sjælland

Foreningens formål er:

1. At give medlemmerne mulighed for at modtage radio- og TV-programmer samt

internet og telefoni

2. At indgå nødvendige aftaler til anskaffelse og vedligeholdelse af antenne og

hovedstation samt andet nødvendigt udstyr

3. At tilbyde medlemmerne (afdelingerne) at indgå i fælles aftale omkring service og

vedligeholdelse af medlemmernes netværk og netværksudstyr til 1. stik i lejlighederne