Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den 21.maj 2019.

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

Indkaldelse GF 2019
Bilagsliste
Bestyrelsens beretning
Årsrapport 2018
Acontoopgørelser 2018
Forslag budget 2020
Vedtægter pr. 28.05.14
Vedtægtsændringsforslag