Til alle afdelingsbestyrelser

Som aftalt på foreningens ordinære generalforsamling i foråret indkaldes der hermed til

Ekstraordinær generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten tirsdag den 24. oktober 2023

Alle formænd for afdelingsbestyrelser vil få leveret en grøn mappe med indkaldelse og bilag på papir i deres postkasse.

Indkaldelse og bilag vil også kunne findes på foreningens hjemmeside www.anttre.dk

Bestyrelsen håber at alle afdelingsbestyrelser vil sende repræsentanter, da den ekstraordinære generalforsamling skal træffe beslutning om foreningen skal indgå en ny 5-årig kontrakt med Dansk Kabel TV (DKTV)

DKTV vil være repræsenteret på den ekstraordinære v/Peter Gjelstrup, som vil redegøre for indholdet af den nye aftale, og hvad det får af betydning for Antenneforeningen Trekantens anlæg og for beboerne.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Ingrid Klemmensen

Indkaldelse EGF 2023Bilag til punkt 4 EGF 2023

Bilag til punkt 4 EGF 2023