Til alle afdelingsbestyrelser
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten den .14. maj kl 19:00 i Beboerlokalet, Beboerlokalet, Parkvej 7, kld.

Her kan du se alle papirer som er sendt ud til medlemsafdelingerne i Antenneforeningen Trekanten i forbindelse med foreningens generalforsamling den  14. Maj 2024

Alle beboere i de afdelinger, der er medlem af Antenneforeningen Trekanten, er velkomne til at deltage i foreningens generalforsamling. Alle beboere har taleret på generalforsamlingen og alle beboere har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Men husk at foreningen har repræsentativt demokrati, så det er kun afdelingsbestyrelserne i medlemsafdelingerne, der har stemmeret(evt. kan beboere få stemmefuldmagt fra deres afdelingsbestyrelse).

Indkaldelse GF 2024
Trekanten regnskab 2023
Forslag til budget 2025
Bestyrelsens beretning for perioden 2023-2024