Til alle afdelingsbestyrelser i Antenneforeningen Trekanten

Ifølge Antenneforeningen Trekantens vedtægter skal ordinær generalforsamling i foreningen afholdes i maj måned. Så under normale omstændigheder ville I få en indkaldelse til generalforsamling på dette tidspunkt.

I den nuværende situation har foreningens bestyrelse imidlertid ekstraordinært besluttet at udskyde generalforsamlingen. Hvornår der vil blive indkaldt til generalforsamling vil afhænge af hvordan coronakrisen udvikler sig.

Indtil en generalforsamling kan afholdes vil vi, hvis det ikke trækker for længe ud, fortsætte med det budget og den bestyrelse, som blev vedtaget/valgt på generalforsamlingen 2019.
Derudover er der en vigtig beslutning som nødvendigvis vil skulle træffes i foreningen inden årets udgang.
Vi skal tage stilling til Antenneforeningen Trekantens fremtid i forbindelse med at der udrulles fiber til alle lejemål i Boligselskabet Sjælland.
Ifølge BOSJs plan vil det ske i løbet af 2021.
Vi håber derfor at det vil være muligt at afholde generalforsamling f.eks. i september måned.
Vi vender tilbage når der er mere klarhed over situationen.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Ingrid Klemmensen