Der indkaldes hermed til generalforsamling i Antenneforeningen Trekanten den 31.maj 2022 kl.19:00 i Beboerhuset Holbækvej 44b, kld.
Indkaldelse og dagsorden vedhæftet
 
Bilag til dagsorden udsendes 17.maj sammen med evt. indkomne forslag til generalforsamlingen.
Indkaldelse i form af opslag er opsat i opgange til info for beboerne.
Indkaldelse med dagsorden vil sammen med bilag endvidere kunne findes på foreningens hjemmeside www.anttre.dk
 
 
Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen for Antenneforeningen Trekanten
Ingrid Klemmensen
Formand