Fra tirsdag 7. januar 2020 starter YouSee den årlige kanalomlægning

 
     
  Her går YouSees teknikere i gang med kanalomlægningen. Det sker i etaper rundt om i landet i perioden fra tirsdag 7. januar til torsdag 6. februar 2020.
 
Tjek hvornår kanalomlægningen sker hos Antenneforeningen Trekanten
På Driftsinformation kan Du fra 20. december indtaste en adresse i jeres forening for at se, hvornår kanalomlægningen og ny kanalrækkefølge sker hos jer.  

  1. Gå til Driftsinformation – og indtast en adresse
  2. Klik på Fremtidige
  3. Klik på Tv, og find datoen for hvornår jeres medlemmer og beboere får ny kanalrækkefølge.

På dagen, hvor kanalomlægningen finder sted i jeres område, vil der forekomme korte afbrydelser af tv-signalet om natten.
 
Rækkefølgen af kanaler ændrer sig
Til kanalomlægningen rykker vi rundt på forskellige kanalers placering. Det kan betyde, at jeres beboere og medlemmer skal genindlæse deres tv-kanaler, så de ligger korrekt, og ikke risikerer tomme kanalpladser.

Lynguide til genindlæsning af tv-kanaler

  1. Tryk på menu knappen på fjernbetjeningen, så du kommer ind i tv-hovedmenuen
  2. Find menupunktet ’Indstillinger’, ’Udsendelser’ eller ’Konfigurationer’
  3. Find punktet, der omtaler ’Digital’ eller ’Kanalindstillinger’
  4. Vælg ’YouSee’, hvis du bliver bedt om at vælge ’Operatør’
  5. Netværks-id ved digital indlæsning: netværks-id 100
  6. Frekvens: ’450 MHz’ eller ’450000 KHz’

Fra den 29. december finder I på yousee.dk/tv2020 mere information om den nye kanalrækkefølge, ny kanaloversigt samt guides til hvordan man genindlæser tv-kanaler på nogle af de mest populære tv’er.

Har jeres medlemmer/beboere en tv-boks vil ændring af kanalrækkefølgen ske automatisk. Det kan være en god idé at slukke og tænde tv-boksen.
 
Information til jeres medlemmer og beboere
I ugerne 2-6 vil der i ugen op til kanalomlægningen blive sendt en driftsinfo via mail eller sms om kanalomlægning og den nye kanalrækkefølge. Mail og sms sendes til medlemmer og beboere, som er tilmeldt Driftsinformation.

Mit YouSee-appen kan jeres beboere/medlemmer individuelt tilmelde sig driftsinformation til mail og/eller sms.